Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele

AS Viljandi Aken ja Uks annab oma toodetele kahe aastase garantii. Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale.(projektimüügi korral tööde üleandmis-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest). Garantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus- ja hooldusjuhenditest kinnipidamine. Juhendid on toodetega kaasas ja saadaval tootja kodulehel http://www.vau.ee

Palume puuduste leidmiseks tooted üle vaadata enne paigaldamist!

Garantii alla kuuluvad:
 • toote viimistlus ja viimistlusmaterjalid
 • toote konstruktsiooni materjalid
 • toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on lubatud 2mm
 • tehase poolt paigaldatud furnituur
 • paigaldusvead, kui paigaldus on teostatud AS Viljandi Aken ja Uks poolt
 • transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne kliendile üleandmist ja on fikseeritud kauba vastuvõtmisel.

Garantii alla ei kuulu:
 • toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused
 • toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused
 • tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed, jne)
 • transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, tahm, värvi ja pahtlipritsmed, jne.)
 • toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud, jne.)
 • kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead
 • toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, temperatuuride erinevus jne.)
 • paigaldusvead, kui paigaldus ei ole teostatud AS Viljandi Aken ja Uks poolt
 • defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest.
 • materjalide loomulik eripära (nt. puusüü erinevus)
 • peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus
 • hoone vajumisest tekkinud vead
 • klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondentsvesi
 • klaasi termiline purunemine
 • välisuksed, mida ei kaitse varikatus ukse kohal või uksed ei asu nišis.
 • tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekumine päikese toimel ja vaigu eraldumisele puidust
 • tooted, mille eest pole tasutud 100%

Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda tootjalt toote parandamist või hinna alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata tootjale ebamõistlikke kulusid või  ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote väärtust ja mittevastavuse olulisust

Enne kui esitate reklamatsiooni veenduge:
 • et tegemist on AS Viljandi Aken ja Uks tootega
 • ostutseki, lepingu või tellimuse kinnituse olemasolus
 • et defekt või viga kuulub garantii alla

Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla, võib AS Viljandi Aken ja Uks esitada arve tehtud kulude katteks järgmiste tariifide alusel:
 • Reklamatsiooni käsitlemise kulud – 500 EEK
 • Järelmüügijuhi väljasõit  - 10 EEK/km
 • Tööajakulu objektil – 200 EEK/h